ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้นางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เจ้าของเดิม ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 • การดู 93 ครั้ง
 
ย้อนกลับ