มช.รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุขธรรม โนบาง บุคลากรสำนักฯ ผ฿้แทนผู้อำนวยการฯ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นถ้วยของ ฯพณฯ ประยุทธ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ