โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2560 รวม 8 วัน ณ สถาบันพิโมกข์มุข อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
 
เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2560 • การดู 74 ครั้ง
 
ย้อนกลับ