ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560

ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
          นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดฝายหิน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นี้
 
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 • การดู 141 ครั้ง
 
ย้อนกลับ