ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่
 
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักฯ จัดพิธีไหวพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงานและการทำงานของบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 • การดู 120 ครั้ง
 
ย้อนกลับ