ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 
ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา           การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Yangon University เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 29 ครั้ง
 
ย้อนกลับ