ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 126 ครั้ง
 
ย้อนกลับ