ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br> “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
 
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.45 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว) ทั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณลานสังคีต           ในพิธีดังกล่าวมีการแสดงแปรอักษรโดยนักเรียนโรงสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดนตรี CMU Chamber Orchestra บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติ ต่อด้วย อื่อกะโลง (ขับโคลงโบราณ) ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย ต่อด้วยการขับขานกลอน ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กวีซีไรต์ ประจำปี 2541 โดยมีนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป่าขลุ่ยคลอขณะมีการขับขานบทกลอน ประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร่วมกันขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน บทเพลงเดินตามพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2560 • การดู 94 ครั้ง
 
ย้อนกลับ