พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.
 
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
          นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 666 รูป เวลา 06.00 น. ณ วิหารวัดฝายหิน โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงอาหารโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นจำนวนมาก
 
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 • การดู 114 ครั้ง
 
ย้อนกลับ