เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ท่านทูตสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิลเลีย ประเทศบราซิล นำคณะนักออกแบบชั้นนำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อค้นหา "Thai Inspiration" และคัดสรรผ้าไทยเพื่อใช้ในการออกแบบเชิงพาณิชย์ และช่วยประชาสัมพันธ์ "Thainess" ในประเทศบราซิล ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2560 • การดู 89 ครั้ง
 
ย้อนกลับ