ขอแสดงความยินดีกับ อ.สนั่น ธรรมธิ ในโอกาสได้รับมอบรางวัลเพชรสยาม สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี พ.ศ.2560

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสรับมอบรางวัลเพชรสยาม ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักฯ
 
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ