แสดงความยินดีกับ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ที่ได้รับมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 • การดู 74 ครั้ง
 
ย้อนกลับ