กิจกรรมธรรมบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

กิจกรรมธรรมบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life”  โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธรรมะบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฟังธรรมบรรยายดังกล่าว
 
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 • การดู 91 ครั้ง
 
ย้อนกลับ