นายสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

 
นายสนั่น ธรรมธิ ในฐานะผู้แทนจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวาระโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล "ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2560 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2560 • การดู 47 ครั้ง
 
ย้อนกลับ