สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจาก The University of Hong Hong เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจาก The University of Hong Kong เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม "การตัดตุงไส้หมู" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม
 
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2560 • การดู 81 ครั้ง
 
ย้อนกลับ