การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ "เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์
 
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 • การดู 129 ครั้ง
 
ย้อนกลับ