ส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 300 อัน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นี้
 
เผยแพร่เมื่อ 25 กรกรฎาคม 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ