คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560 • การดู 82 ครั้ง
 
ย้อนกลับ