เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วัดฝายหิน
 
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 • การดู 104 ครั้ง
 
ย้อนกลับ