ร่วมวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ พ่อครูสุริยา ยศถาวร (ผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557)

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ พ่อครูสุริยา ยศถาวร (ผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557)
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ พ่อครูสุริยา ยศถาวร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ วัดพวกช้าง จ.เชียงใหม่ ศิลปินท่านนี้เคยได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 155 ครั้ง
 
ย้อนกลับ