เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับคุณอัญชลี ศรีป่าซาง ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 121 ครั้ง
 
ย้อนกลับ