ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณที่มาของภาพถ่าย จาก Mr.Niramon Ebihara และงานประชาสัมพันธธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ