เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 438 ครั้ง
 
ย้อนกลับ