ให้การต้อนรับ อ.วิถี พานิชพันธ์ ในโอกาสบรรยายความรู้วิถีชีวิตล้านนาให้แก่คณะนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ ที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุมคนในล้านนา และให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 71 ครั้ง
 
ย้อนกลับ