เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 28 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบ 28 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ