เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะได้อัญเชิญพระพทธรูปไปประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้เคารพบูชาต่อไป
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 79 ครั้ง
 
ย้อนกลับ