ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าในอดีต และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ