พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560
 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน
 
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 • การดู 147 ครั้ง
 
ย้อนกลับ