พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2559

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่ารางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายจันทร์ หน่อท้าว สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญศรี รัตนัง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5. นายประพันธ์ แก้วเก๋ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 6. นางดวงกมล ใจคำปัน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมากและสมควรได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้ท่านได้ภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนสืบไป
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file170428175233.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2560 • การดู 21 ครั้ง
 
ย้อนกลับ