พิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง

พิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระภูมิเจ้าที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2560 • การดู 103 ครั้ง
 
ย้อนกลับ