ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนา ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบุษบกดังกล่าวจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงามและมีความหมายอันเป็นมงคล อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา ให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ เป็นการเริ่มต้นจุลศักราช 1379 ปีเมืองเร้า ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดสิริมงคลในชีวิต ด้านหน้าตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดาอัญเชิญสุ่มดอกสักการะ ด้านข้างเป็นพญาลวง เทพแห่งน้ำและฝนของชาวล้านนาที่ได้นำความชุ่มเย็นมาสู่แผ่นดิน พร้อมด้วยช้าง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกแต่งด้วยสีขาว สีเหลืองทอง ที่แสดงถึงพลังแห่งความรุ่งเรืองและมั่นคง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ถนนเส้นบริเวณสะพานนวรัตน์ -ประตูท่าแพ -วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รูปภาพโดย:งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ