โครงการอบรมความรู้เทคนิคในการนำชมวัดของล้านนา

โครงการอบรมความรู้เทคนิคในการนำชมวัดของล้านนา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เทคนิคในการนำชมวัดของล้านนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา ปกป้อง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2560 • การดู 106 ครั้ง
 
ย้อนกลับ