ประเพณีปีใหม่ล้านนา ปี พ.ศ. 2560

 
ปีพ.ศ. 2560 ประเพณีปีใหม่ล้านนา ตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน วันที่ 14 เป็นวันสังขานต์ล่อง วันที่ 15 เป็นวันเน่า (เนาว์) วันที่ 16 เป็นวันพญาวัน (เถลิงศก) ข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2560 • การดู 108 ครั้ง
 
ย้อนกลับ