ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ

ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและเยี่ยมชมการดำเนินการสร้างหลองข้าวนันทขว้าง ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2560 • การดู 11 ครั้ง
 
ย้อนกลับ