การประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560)

การประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2560 • การดู 110 ครั้ง
 
ย้อนกลับ