นักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ทำกิจกรรมวาดภาพในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านน มช.

นักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ทำกิจกรรมวาดภาพในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านน มช.
 

นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

 
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2560 • การดู 135 ครั้ง
 
ย้อนกลับ