นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
คณาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่น ระดับชั้น Year 1 จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและแบบบ้านล้านนา รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในอดีต เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ