ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เผยแพร่เมื่อ 17 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ