โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา – ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ “แอ่วดอย ตามพระราชา พัฒนาการอาณาจักรล้านนา ทรัพยากรป่ามรดกเมือง” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในด้านต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560 • การดู 117 ครั้ง
 
ย้อนกลับ