ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา

ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ที่จัดขึ้นโดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวล้านนา ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมพาพันธ์ 2560 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ