ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน

ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน ที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ศูนย์เข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในเชิงบวก เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างพัฒนาการ และศักยภาพ โดยสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 มกราคม 2560ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2560 • การดู 160 ครั้ง
 
ย้อนกลับ