สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2560 • การดู 81 ครั้ง
 
ย้อนกลับ