พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผุ้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินงาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ