ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016 ให้แก่นักศึกษาจาก St.Stephen s university ประเทศแคนาดา ในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 • การดู 84 ครั้ง
 
ย้อนกลับ