การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมประชุมวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 • การดู 87 ครั้ง
 
ย้อนกลับ