ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี

ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ Dr. Kyung-Tack Kim จาก Korea Food Research Institute และ Dr. Sang Wook Kim จาก GINLAC Kuan Industrial Co. Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้าเยือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2559 • การดู 89 ครั้ง
 
ย้อนกลับ