ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 • การดู 84 ครั้ง
 
ย้อนกลับ