การแสดง Ballad of Nature

การแสดง Ballad of Nature
 
กลุ่มพระจันทร์พเนจร ประเทศไทย คณะละคร Orang Orang Drum Theatre จากประเทศมาเลเซีย อาจารย์ธิติพล กันตีวงษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการแสดง Ballad of Nature การผสมผสานละครเงาร่วมสมัยประกอบเครื่องเคาะจากมาเลเซียและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดังกล่าว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 • การดู 133 ครั้ง
 
ย้อนกลับ