ต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559  

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2559 • การดู 101 ครั้ง
 
ย้อนกลับ