ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2559 • การดู 68 ครั้ง
 
ย้อนกลับ