ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ที่จัดขึ้้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 • การดู 93 ครั้ง
 
ย้อนกลับ